به گزارش روابط عمومی آموزش پرورش ملایر:

در جلسه شورای اداری آموزش پرورش ملایر محمد کریم فرهاد بعنوان معاونت جدید مقطع ابتدایی معرفی گردید.

کاوه برخورداری در این جلسه ضمن بیان بوجود آمدن رهبری خدمتگزار در سازمانهای آموزشی ، لازمه اجرایی شدن این نوع مدیریت و موفقیت را در خروج از فردیت در سبد برخورد مدیر، رویکرد تعاملی و جمع گرایی دانست و افزود در صورت بکارگیری مدیریت رهبری خدمتگزار در سازمان های آموزشی می توان کلیه محدودیت های سیستم ها را فرصت تبدیل نمود.

برخورداری لازمه تغییرات درونی را در افزایش بلوغ اداری و آگاهی در حقوق شهروندی دانست و اظهار داشت در سازمانهای آموزشی که مورد قضاوت جامعه قرار می گیرد بایستی لفافه تقوا ودانش را بعنوان اصل اساسی بکار ببریم .

محمد کریم فرهاد معاون جدید آموزش ابتدایی ملایر نیز با ابراز خوشحال از ایجاد فضای کار در حوزه معاونت ابتدایی برای خود  ، کار در مقطع ابتدایی را بعنوان یک فرصت قلمداد کرد.

فرهاد مقطع ابتدایی را بعنوای پایه و فندانسیون معرفی کرد . ایشان استفاده حداکثری از ظرفیت معلمین و عدم توازن در پیک جعیتی کلاس ها را بعنوان برنامه های پیشنهادی خود اعلام کرد.

سهیلا نهاوندی نیز در این مراسم ضمن ابراز خوشایندی از کار در مقطع ابتدایی برای معاونت جدید آرزوی توفیق و موفقیت نمود. خانم نهاوندی کار در مقطع ابتدایی را توفیقی برای درک محبت و عشق دانست و گفت : رفتار پر محبت عامل اصلی موفقیت در مقطع ابتدایی است.