بیش فعالیوقتی که پرتحرکی و کم توجهی دانش آموز در محیط مدرسه و کلاس درس باعث اخلال در آموزش و کاهش عملکرد یادگیری او می‌شود، مسئولین مدرسه باید در این زمینه تلاش و اقداماتی را بعمل آورند. تا مشکل این کودکان برطرف و یا به حداقل میزان خود برسد. از جمله این اقدامات عبارتند از: ‏

‏۱ـ واگذار کردن پاره‌ای از وظایف و مسئولیت‌ها به دانش‌آموز، که البته این کار باید با حفظ مراقبت صورت گیرد.‏

‏۲ـ تغییر دادن محل نشستن دانش‌آموز در کلاس٫‏

‏۳ـ مطالب درسی و محتوای آموزشی به ساده ترین روش ارائه شود و محیط کلاس برای دانش‌آموز به صورت جذاب و جالب در آید. ‏

‏۴ـ بررسی علل عدم توجه دانش‌آموز به درس، که باید مشخص شود، که علت عدم توجه او چیست. مثلاً می‌تواند مشکل خانوادگی، گرسنگی، صحبت با دوستان و… باشد.‏

‏۵ـ مدرسه باید مرتباً با خانواده دانش‌آموز ارتباط داشته باشد، تا بتواند مشکل او را به نحوی حل نماید.‏

l
‏۶ـ ارجاع دانش‌آموز به مراکز مشاوره و افراد متخصص جهت درمان و یا کاهش مشکلات او.‏

‏۷ـ تقویت رفتارهای مثبت کودک، بخصوص هنگامیکه توجه و تمرکز می‌کند.‏

‏۸ ـ ارائه آموزشها و مهارتهای لازم به کودک جهت جلب توجه او.‏

‏۹ـ این کودکان از پرسش کردن می‌هراسند، باید آنها را تشویق کرد، که چنانچه مطلبی برای آنها مبهم است، سئوال کنند.‏

‏۱۰ـ این کودکان به کمک مداوم و دراز مدت نیاز دارند و معلم باید به این نکته آگاهی داشته باشد.‏

‏۱۱ـ باید در نظر داشت که این کودکان وقت بیشتری برای انجام تکالیف خود نیاز دارند.‏

‏۱۲ـ باید به کودک فقط یک تکلیف داده شود. وقتی انجام پذیرفت، تکلیف بعدی داده شود.

۱۳ـ تکلیف باید در حدود توانایی کودک باشد.‏
l
‏۱۴ـ این کودکان در گروه‌های کوچک کارکرد بهتری دارند.‏

‏۱۵ـ این کودکان نیاز به حرکت دارند و نمی‌توانند برای مدت طولانی بنشینند.‏

‏۱۶ـ این کودکان باید از قبل آمادگی برنامه جدید را داشته باشند.‏

‏۱۷ـ در تدریس به این کودکان باید از تمام حواس مانند بینایی، شنوایی و.. استفاده شود. مثلاً کودک باید کلمه را بشنود، ببیند و بنویسد.‏

‏۱۸ـ وظایفی از قبیل تدریس به کودکان کوچکتر، نمره دادن به اوراق، رفتن به دفتر آموزشگا ه و غیره به این کودکان اجازه حرکت می‌دهد و در ضمن به اعتماد به نفس آنها نیز کمک می‌کند.‏

‏۱۹ـ از سرزنش کردن کودک بویژه در برابر دیگران باید خودداری بعمل آید.‏

‏۲۰ـ خط کشیدن زیر مطالب مهم به یادگیری و حافظه این کودکان کمک می‌کند.