تقویت حافظه
🏃🏻 برای تقویت حافظه صبح ها بدوید:

🚩دانشمندان می گویند دویدن صبحگاهی شما را تا پایان روز سرحال و پر انرژی نگه می دارد و این به دلیل هشیار شدن مغز برای تصمیم گیری و برنامه ریزی خوب و بهینه است.

🚩بخشی از مغز که مسئول برنامه ریزی و تصمیم گیری است، با دویدن فعال می شود؛

🚩دویدن می تواند به بهبود حافظه، قدرت توجه و هشیار ماندن حس ها کمک کند؛
 
🚩با دویدن صبحگاهی آن نواحی از مغز که نیازمند سطح بالای تفکر است فعال‌تر می شود؛
 
🚩دویدن به هیچ وجه یک فعالیت ساده و پیش پا افتاده نیست و نیازمند مهارت های پیچیده و توانایی برای برنامه ریزی، نظارت و پاسخ به محیط و واکاوی خاطرات گذشته است که همه این‌ها با دویدن به دست می آید.