💢خطاب کردن کودک با الفاظ نامناسب،
l
💢تحقیر او در جمع‌های خانوادگی،

💢توهین و بی‌احترامی به کودک،

💢لقب زشت دادن،

💢محبت نکردن و درآغوش نگرفتن فرزند،

💢دروغ گفتن به کودک و ترساندن مداوم او،

اسمش تنبیه بازدارنده نیست!!

این تنبیه‌ها بیشتر از این‌که کودک را از کار خطا دور کند، او را از مسیر رشد و تکامل دور کرده و شخصیت کودک را نابود می‌کند!!